Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

VI SA/Wa 407/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Strona wyjaśniła, że nie dotrzymała terminu do złożenia odwołania z powodu choroby żony i ich wspólnego pobytu w szpitalu. Do wniosku zostało dołączone zaświadczenie...
, spowodowany chorobą żony, a nie Strony, jak wynika z nadesłanych dokumentów, nie uprawdopodabnia, przy zastosowaniu obiektywnego miernika staranności, braku winy...

VI SA/Wa 735/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

nie miał wiedzy odnośnie do procedury sporządzania uzasadnienia orzeczenia. Na rozprawę również nie mógł stawić się z uwagi na obowiązki zawodowe. Wyjaśnił, że dopiero...
wskazał między innymi na obowiązki zawodowe, które uniemożliwiły mu stawiennictwo na rozprawie. Wskazał też, że nie jest profesjonalnym pełnomocnikiem, dlatego...

VI SA/Wa 1844/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

: mgły oraz pyły (cząstki) o średnicy nie większej, niż 2,5 mikrometra (PM2,5) łub pyły o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM 10), które powoduje choroby., Producent...
, a to w związku z jej zastosowaniem do półmasek filtrujących do ochrony przed cząsteczkami stosowanych w zastosowaniach zawodowych i przemysłowych, w sytuacji kiedy zachodzi...

II GSK 1875/18 - Wyrok NSA z 2022-04-22

do tych półmasek niezależnie od tego, czy służą one do użytku indywidualnego/prywatnego czy zawodowego/przemysłowego, a mające w sprawie zastosowanie przepisy (szeroko omówione...
zagrożenie dla zdrowia istnieje w przypadku dalszego stosowania produktu, tj. jakie skutki (choroby) może wywołać i kiedy oraz jakie jest ryzyko ich wystąpienia;, 2. czy istnieje...

VI SA/Wa 846/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-03

do ochrony przed cząsteczkami stosowanych w zastosowaniach zawodowych i przemysłowych, w sytuacji kiedy zachodzi ryzyko na stanowisku pracy emisji czynników niebezpiecznych...
. jakie konkretne zagrożenie dla zdrowia istnieje w przypadku dalszego stosowania produktu, tj. jakie skutki (choroby) może wywołać i kiedy oraz jakie jest ryzyko ich wystąpienia...

VI SA/Wa 868/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

do obrotu znaczną ilość wyrobów i naruszyła prawo w sposób istotny. Działalność strony ma charakter profesjonalny (zawodowy), co oznacza, że powinna ze szczególną rozwagą...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.). W świetle przepisów art. 134 § 1...

III OSK 1201/21 - Wyrok NSA z 2021-09-09

zgłoszenia wskazanych postulatów. Sama potencjalna możliwość - z uwagi na zainteresowanie zawodowe - wzięcia udziału w debacie publicznej nie jest wystarczającą okolicznością...
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy...