Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

II GSK 1818/21 - Wyrok NSA z 2021-12-13

wpisu w licencji pilota zawodowego samolotowego uprawnienia do wykonywania lotów 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S. M. na rzecz Prezesa Urzędu Lotnictwa...
zawodowego samolotowego uprawnienia do wykonywania lotów., Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji stwierdził, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzją...

VII SA/Wa 1874/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

zryczałtowanego odszkodowania. Strajk zorganizowany przez związki zawodowe zrzeszające pracowników, a nie przez samego przewoźnika lotniczego albo jego pracowników stanowi...
powinien uwzględnić i organizować pracę 'załóg lotniczych' w taki sposób, aby strajk pracowników przewoźnika należących do jednego ze związków zawodowych nie wpłynął...

VII SA/Wa 2084/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-23

od [...]października 2020 r. do [...] listopada 2020 r., spowodowany konfliktem zarządu przewoźnika ze związkami zawodowymi, w tym nielegalnym zwolnieniem przewodniczącej...
związku zawodowego, może być uznany - w odniesieniu do rejsu, który miał odbyć się [...] października 2020 r. - za nadzwyczajną okoliczność, której nie można było uniknąć...

VII SA/Wa 2771/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-25

, która jest profesjonalnie zorganizowana oraz korzysta z pomocy zawodowego pełnomocnika procesowego. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona...
przez sąd; obalenie domniemania doręczenia adresatowi pisma; nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą (por. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 1...