Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II GZ 512/22 - Postanowienie NSA z 2023-01-19

skarżącego wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej uzasadniając uchybienie nagłą chorobą. Do wniosku załączył potwierdzoną...
może chodzić' i poruszanie się nie wpływa na stan choroby, co stoi w sprzeczności z argumentacją podniesioną przez stronę skarżącą, iż diagnoza lekarska zalecała...

VI SA/Wa 1520/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-04

- 64,00 zł, media stacjonarne VOIP - 64,00 zł, media energia - 150,00 zł, podatek rolny gminny - 67,00 zł, trwała choroba (lekarstwa) - 523,33 zł, utrzymanie gospodarstwa...
podmiotów regulujących terminowo swoje zobowiązania narażonych także na stres związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, pracy zawodowej, czy też problemami zdrowotnymi...