Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

II GZ 69/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...
i macierzyństwa, zwane dalej 'ubezpieczeniem chorobowym'; 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 'ubezpieczeniem wypadkowym'. Zatem...

VI SA/Wa 1776/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-27

sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych., Mając powyższe...

III SA/Łd 939/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-21

kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych...

VI SA/Wa 142/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ale zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu...

VII SA/Wa 975/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-04

od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach których przedmiotem są choroby zawodowe wynikające z art. 239 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r - Prawo...
nie pracuje - nie posiada żadnych dochodów. Nie posiada również majątku i oszczędności na wolności. W tej sytuacji strony nie stać na opłacenie zawodowego pełnomocnika...

VI SA/Wa 2080/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-07

lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób, zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. W świetle powyższego skarżąca jest ustawowo...

VI SA/Wa 899/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-18

w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Wobec powyższego, wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie...

VI SA/Wa 1841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Mając na uwadze przedmiot niniejszej sprawy...

VI SA/Wa 2881/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-16

stanowi, iż strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych...

VI SA/Wa 1158/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-20

. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących chorób...
zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Wobec powyższego, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia go od kosztów...
1   Następne >   +2   +5   +10   24