Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego X

I ONP 1/15 - Wyrok NSA z 2015-11-10

powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), zgodnie z którym sędziego przenosi się w stan spoczynku na jego wniosek lub wniosek Kolegium, jeżeli z powodu choroby...
do ZUS danych, pozwalających lekarzowi orzecznikowi na zbadanie skarżącej pod kątem istnienia choroby, która uniemożliwiała pełnienie przez nią obowiązków sędziego...