Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

do wojskowej renty inwalidzkiej oraz nieotrzymanie lokalu mieszkalnego w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej, jego sytuacja może być uznana za wyjątkową do rozpatrzenia...
, osobistą czy też zdrowotną, lecz faktem, że był żołnierzem zawodowym, który w czasie pełnienia służby wojskowej nie otrzymał przysługującej mu kwatery i nie posiada...

III OSK 6431/21 - Wyrok NSA z 2022-12-08

zawodowy służby kontraktowej, złożyła w dniu [...] grudnia 2019 r. wniosek o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego. Skarżąca pełniła służbę wojskową...
zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania jeśli otrzymał on pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów...