Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Mienia Wojskowego X

I OSK 3057/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

do wojskowej renty inwalidzkiej oraz nieotrzymanie lokalu mieszkalnego w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej, jego sytuacja może być uznana za wyjątkową do rozpatrzenia...
, osobistą czy też zdrowotną, lecz faktem, że był żołnierzem zawodowym, który w czasie pełnienia służby wojskowej nie otrzymał przysługującej mu kwatery i nie posiada...