Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

II SA/Wa 364/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

u oskarżonego chorobę psychiczną czy upośledzenie umysłowe. Jest to niezależne od faktu, że Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów [...] oceniła powołaną...
tajemnicy zawodowej na podstawie art. 180 § 2 k.p.k., ponieważ art. 199 k.p.k. stanowi przepis szczególny, wyłączający ten pierwszy zatem zakaz dowodowy uregulowany w art. 199...