Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

II FSK 1201/21 - Wyrok NSA z 2021-11-09

terminu, a zasady doświadczenia życiowego wskazują, że w czasie choroby brak jest możliwości wykonywania czynności zawodowych, w tym sporządzania pism procesowych...
odwołania i odmową przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sytuacji, gdy wskazane we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności związane z chorobą...

I SA/Go 611/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-24

zawodowej w czasie choroby wyklucza możliwość uznania, iż wobec dolegliwości chorobowych nie mogła ona wówczas dokonać czynności procesowej - wniesienia odwołania od decyzji...
- takie jak zaplanowany i udzielony urlop pracownika oraz chorobę członka zarządu., Niezależnie od wskazanych okoliczności Skarżąca wskazał, że nieprawidłowość doręczenia wynika...

I SA/Rz 74/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-11

nią wywołane skutecznie wyłączyło go z życia zawodowego i prywatnego. Zgodnie z zaleceniami lekarza, do którego udał się dopiero w dniu 9 września 2020 r. (po znacznym...
, celem uniknięcia zarażenia innych osób, w tym także osób z rodziny. Ustąpienie objawów choroby i złego stanu zdrowia nastąpiło po 13 września 2020 r. i dopiero wtedy...

I FSK 1179/21 - Wyrok NSA z 2021-08-25

i osłabienie nią wywołane skutecznie wyłączyło go z życia zawodowego i prywatnego. Zgodnie z zaleceniami lekarza, do którego udał się dopiero w dniu 9 września 2020 r...
od innych osób, celem uniknięcia zarażenia innych osób, w tym także osób z rodziny. Ustąpienie objawów choroby i złego stanu zdrowia nastąpiło po 13 września 2020 r. i dopiero...

III SAB/Wa 47/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

, że świadek S. K. prosił o przełożenie terminu przesłuchania z przyczyn zawodowych, zaś przy dotyczącej tego rozmowie był pełnomocnik Skarżącego. Natomiast ze sporządzonej...
ze względu na zobowiązania zawodowe, natomiast świadek J. K. (aktualne nazwisko - Z.) wniosła o zmianę terminu przesłuchania ze względów zdrowotnych. Podkreślić...

I SAB/Sz 20/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-29

: 'Skarżąca') działając przez zawodowego pełnomocnika za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniu [...] r., wniosła do Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., (dalej: 'organ podatkowy...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 ze zm.). Rozpoczęcie biegu tego terminu...

I SAB/Sz 21/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-29

: 'Skarżąca') działając przez zawodowego pełnomocnika za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniu [...] r., wniosła do Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., (dalej: 'organ podatkowy...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 ze zm.). Rozpoczęcie biegu tego terminu nastąpiło...

I SAB/Sz 19/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-29

: 'Skarżąca') działając przez zawodowego pełnomocnika za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniu [...] r., wniosła do Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., (dalej: 'organ podatkowy...
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 ze zm.). Rozpoczęcie biegu tego terminu nastąpiło zaś, stosownie...

I SA/Wr 57/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-06

uzupełnionego o czas przyjęć w przypadkach chorób nagłych oraz czas trwania pojedynczej wizyty, bądź też mnożąc średnią cenę wizyty przez największą liczbę pacjentów w dniu...

I SA/Wr 58/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-06

, grafiku godzin pracy uzupełnionego o czas przyjęć w przypadkach chorób nagłych oraz czas trwania pojedynczej wizyty, bądź też mnożąc średnią cenę wizyty przez największą...
1   Następne >   +2   5