Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

II FSK 1201/21 - Wyrok NSA z 2021-11-09

terminu, a zasady doświadczenia życiowego wskazują, że w czasie choroby brak jest możliwości wykonywania czynności zawodowych, w tym sporządzania pism procesowych...
odwołania i odmową przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sytuacji, gdy wskazane we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności związane z chorobą...

I SA/Go 611/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-10-24

zawodowej w czasie choroby wyklucza możliwość uznania, iż wobec dolegliwości chorobowych nie mogła ona wówczas dokonać czynności procesowej - wniesienia odwołania od decyzji...
- takie jak zaplanowany i udzielony urlop pracownika oraz chorobę członka zarządu., Niezależnie od wskazanych okoliczności Skarżąca wskazał, że nieprawidłowość doręczenia wynika...

I SA/Rz 74/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-11

nią wywołane skutecznie wyłączyło go z życia zawodowego i prywatnego. Zgodnie z zaleceniami lekarza, do którego udał się dopiero w dniu 9 września 2020 r. (po znacznym...
, celem uniknięcia zarażenia innych osób, w tym także osób z rodziny. Ustąpienie objawów choroby i złego stanu zdrowia nastąpiło po 13 września 2020 r. i dopiero wtedy...

III SAB/Wa 47/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

, że świadek S. K. prosił o przełożenie terminu przesłuchania z przyczyn zawodowych, zaś przy dotyczącej tego rozmowie był pełnomocnik Skarżącego. Natomiast ze sporządzonej...
ze względu na zobowiązania zawodowe, natomiast świadek J. K. (aktualne nazwisko - Z.) wniosła o zmianę terminu przesłuchania ze względów zdrowotnych. Podkreślić...

I SAB/Sz 20/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-29

: 'Skarżąca') działając przez zawodowego pełnomocnika za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniu [...] r., wniosła do Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., (dalej: 'organ podatkowy...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 ze zm.). Rozpoczęcie biegu tego terminu...

I SAB/Sz 21/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-29

: 'Skarżąca') działając przez zawodowego pełnomocnika za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniu [...] r., wniosła do Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., (dalej: 'organ podatkowy...
, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 ze zm.). Rozpoczęcie biegu tego terminu nastąpiło...

I SAB/Sz 19/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-29

: 'Skarżąca') działając przez zawodowego pełnomocnika za pośrednictwem platformy e-PUAP w dniu [...] r., wniosła do Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., (dalej: 'organ podatkowy...
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 ze zm.). Rozpoczęcie biegu tego terminu nastąpiło zaś, stosownie...

I SA/Wr 57/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-06

uzupełnionego o czas przyjęć w przypadkach chorób nagłych oraz czas trwania pojedynczej wizyty, bądź też mnożąc średnią cenę wizyty przez największą liczbę pacjentów w dniu...

I SA/Wr 58/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-05-06

, grafiku godzin pracy uzupełnionego o czas przyjęć w przypadkach chorób nagłych oraz czas trwania pojedynczej wizyty, bądź też mnożąc średnią cenę wizyty przez największą...

I SA/Gl 559/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-02-11

najmu i dzierżawy nieruchomości cechowała się powtarzalnością podejmowanych działań, zawodowym (profesjonalnym) charakterem, podporządkowaniem zasadzie racjonalnego...
Development), zarządzania obiektami, wyceny nieruchomości, transakcji na rynku nieruchomości, obsługi najemców. Zaś swoje doświadczenie zawodowe podatnik nabył m.in. w związku...
1   Następne >   +2   4