Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Zagranicznych X

II SAB/Wa 805/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-16

publicznej poprzez:, 1. wskazanie doświadczenia zawodowego osoby pełniącej funkcję [...] Biura Spraw Osobowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych A. L.;, 2. udostępnienie...
kopii umowy o pracę [...], o którym mowa w pkt 1;, 3. wskazanie doświadczenia zawodowego osoby, o której mowa w pkt 1, tj. wskazanie, jakiego typu pracę wykonywała...

III OSK 2527/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

doświadczenia zawodowego osoby pełniącej funkcję dyrektora Biura [..] w Ministerstwie Spraw Zagranicznych p. A.L.,, 2) udostępnienia kopii umowy o pracę dyrektora, o którym mowa...
w pkt 1;, 3) wskazania doświadczenia zawodowego osoby, o której mowa w pkt 1, tj. wskazania, jakiego typu pracę wykonywała przed zajęciem stanowiska jako dyrektor Biura...

II SAB/Wa 29/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-04

do swojej dyspozycji., Z uwagi na swoją chorobę W. C. na placówce przebywał wraz z rodziną do dnia 28 kwietnia 2001 r., Ostatnie wynagrodzenie dewizowe otrzymał...
zawodowy na stanowisko zastępcy [...] przy Ambasadzie RP w P. został wyznaczony i odwołany przez Ministra Obrony Narodowej., Zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady...