Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

II SA/Wa 391/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

określonych w art. 8 pkt 2, 3 i 4 ustawy o weteranach (...), tj. protokołu powypadkowego albo decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, orzeczenia właściwej komisji lekarskiej...
przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczenia ubezpieczenia społecznego oraz decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocnego...

I OSK 1371/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, tj. wniosek, zaświadczenie o pełnieniu służby, protokół powypadkowy albo decyzja stwierdzająca chorobę zawodową, orzeczenie...
powypadkowy, a w przypadku choroby zawodowej odpowiednią decyzję (art. 8 pkt 2 ustawy), orzeczenie właściwej komisji lekarskiej albo orzeczenie lekarza orzecznika...

II SA/Wa 1318/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-14

o których mowa w art. 8 ustawy o weteranach, tzn. protokołu powypadkowego albo decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, orzeczenia właściwej komisji lekarskiej...
w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych...

II SA/Wa 1000/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-30

o stwierdzeniu choroby zawodowej;, 3) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami...
lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia...

II SA/Wa 1106/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-14

zawodowej,, 3) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą...
Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego,, 4...

II SA/Wa 918/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami...
lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń...

II SA/Wa 1979/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej...
Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także decyzja...

I OSK 2218/15 - Wyrok NSA z 2017-03-01

przedstawienia przez niego dokumentów o których mowa w art. 8 ustawy o weteranach, tzn. protokołu powypadkowego albo decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, orzeczenia właściwej...
uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń ubezpieczenia społecznego oraz decyzji administracyjnej o przyznaniu...

I OSK 1357/16 - Wyrok NSA z 2018-04-26

o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie stwierdzenia choroby, wojskowa komisja lekarska orzeka również o związku lub braku związku tej choroby...
do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie gdy utrata tej zdolności została spowodowana wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo chorobą...

II SA/Wa 655/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-04

(Dz. U. Nr 15, poz. 80 ze zm.), orzekając o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie stwierdzenia choroby, wojskowa komisja lekarska orzeka...
również o związku lub braku związku tej choroby z zawodową służbą wojskową, co mogłoby być podstawą przyznania zainteresowanemu prawa do przedmiotowego świadczenia., Organ odwoławczy...
1   Następne >   +2   +5   +10   31