Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Kultury X

IV SA/Wa 704/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-30

. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.)., Niezależnie od powyższego zasadnym jest podnieść...
świadczą jedynie o tym, iż wskazane prace wykonywał w ramach doskonalenia umiejętności zawodowych, w ramach studiów wyższych, które ukończył w dniu 16 maja 1964r., uzyskując...

IV SA/Wa 675/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-30

wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 199, poz. 1673 ze zm.)., Wymaga również podniesienia, że stosownie do art. 61 § 1 kpa treść żądania zawartego...