Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I OSK 44/19 - Wyrok NSA z 2021-06-22

o możliwości sporządzenia na własne zlecenie kontroperatu szacunkowego oraz o uprawnieniu do poddania prawidłowości operatu szacunkowego ocenie organizacji zawodowej...
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm...

I OSK 1279/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

ze zmianą art. 15 zzs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...
- należy do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Podważenie prawidłowości operatu szacunkowego może nastąpić tylko w ramach oceny dokonywanej przez organizację...

I SA/Wa 1248/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-07

majątkowym. Wnioskodawczyni wskazała, że z powodu choroby jej matki (choroba alzheimera) zmuszona jest na czas pracy zatrudniać opiekunkę, czego koszt wynosi [...] miesięcznie...
możliwości poniesienia kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru we własnym zakresie, Sąd uznał, że wnioskodawczyni nie jest w stanie opłacić zawodowego...

I OSK 1898/19 - Wyrok NSA z 2022-08-24

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepisy te należy traktować jako 'szczególne...

I SA/Wa 1305/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-25

terminowi zalicza się z reguły: przerwę w komunikacji, powódź, pożar, inną katastrofę, nagłą chorobę strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika...
, że zmiana nazw i siedzib Ministerstw była związana z powołaniem nowego rządu pod koniec 2015 r., co jest Sądowi znane z urzędu. Postępowanie zawodowego pełnomocnika...

I OSK 2163/19 - Wyrok NSA z 2021-08-10

na podstawie art. 15 zzs4 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Powyższy przepis należy traktować jako 'szczególny...

I OSK 1922/19 - Wyrok NSA z 2022-08-24

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W pierwszej kolejności...
art. 15zzs4 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...

I OSK 2309/19 - Wyrok NSA z 2022-02-17

u.g.n. przez zaniechanie wystąpienia przez organ do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych o dokonanie oceny prawidłowości sporządzenia, znajdujących...
. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...

I OSK 1019/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych. Sąd stwierdził, że brak informacji o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym nie prowadzi do konkluzji...
operatu szacunkowego może nastąpić w ramach oceny dokonywanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych na podstawie art. 157 ust. 1 ugn, o którą...

I OSK 361/19 - Wyrok NSA z 2021-09-03

okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu pewnych wskazań ustawowych, zasad doświadczenia życiowego i zawodowego (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lipca 2021...
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...
1   Następne >   2