Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Morskiej X

II GZ 304/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-18

racjonalnie poszukiwać substytuta do wykonania ciążących na niej, obowiązków zawodowych. Takie sytuacje Sąd powinien zrozumieć jako władny do dokonania oceny, kierując...
i orzeczeniem. We wniosku o przywrócenie terminu wskazała m.in., że jest to choroba, która cechuje się dużą dozą niepewności, każdy dzień jest inny, chłopiec jest niesamodzielny...

III SA/Gd 570/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-03

podwodnych. Akt ten kształtuje więc prawo Skarżącego do nabycia uprawnień zawodowych, w istocie bowiem odmawia, niweczy, nie dopuszcza do działań umożliwiających ich nabycie...
. 15zzs ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

I GSK 2422/18 - Wyrok NSA z 2022-05-17

zobowiązanie do prowadzenia zawodowej działalności gospodarczej w formie przewidzianej m.in. przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność ta powinna...
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...