Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

V SA/Wa 3455/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

uczniów i wychowanków oraz określonych typów i rodzajów szkół, a także wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli., Minister wskazał...
możliwości udziału w zajęciach (konieczność przeprowadzania zabiegów, remisje chorób itp.), zmiany osobowe (wyzdrowienia lub zgony)., W ocenie strony skarżącej...

VII SA/Wa 277/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-22

z możliwości uzyskiwania większego dochodu. W orzecznictwie przyjmuje się, że nie każda choroba, nawet ciężka, może być podstawą do zastosowania ulg. Ponadto skarżący...
szkolnej syna wnioskodawców -H. K.. Powyższe ma związek z odwołaniem zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych w szkołach na terenie miasta P.Bursa...