Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji Narodowej X

III OSK 1015/21 - Wyrok NSA z 2021-09-24

, życiorys zawodowy) nie stanowią informacji publicznej., M.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność w rozpoznaniu wniosku...
:, a) przyjęcia, że udostępnienie danych osobowych autorów zadań konkursów przedmiotowych organizowanych przez C. w postaci imion i nazwisk, kompetencji, stopnia awansu zawodowego...

II SA/Bd 582/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-28

, jednak nie dłużej, niż przez okres 6 lat. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny...
. Nie przysługuje również studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia., W związku...

II SA/Bd 650/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-28

, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Stypendium rektora nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny...
. Nie przysługuje również studentowi posiadającemu tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia., W związku z powyższym...

II SA/Bd 744/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-03

ustawy tj. sprzed [...] października 2018 r. Prawo do świadczeń nie przysługuje także studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny...
, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1842 ze zm.). Zgodne z tym przepisem, przewodniczący może zarządzić...

II SA/Bd 737/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-17

nie przysługuje także studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje...
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych...