Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II SA/Ol 942/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-23

oraz w razie choroby ma charakter doraźny i nie uniemożliwia podjęcia przez skarżącą zatrudnienia. Wskazano, że podstawową przesłanką warunkującą pobieranie świadczenia...
. Sprawowanie przez skarżącą doraźnej opieki nad córką (głównie w weekendy i w dni wolne od nauki lub w czasie choroby) nie wyklucza podjęcia przez stronę zatrudnienia...