Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji X

II GZ 268/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-10

sądowych: strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących osób bezrobotnych, chorób zawodowych, świadczeń...

V SA/Wa 30/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-18

wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym...
awiza, więc okoliczność ta nie ma wpływu na skuteczność doręczenia. Co do domniemanej choroby Wnioskodawcy Sąd stwierdza, że nie przedstawił on żadnego dokumentu...

VI SA/Wa 1478/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-07

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm...
i przecięciu dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej wspomnianym wirusem (art. 1 pkt 1 ustawa COVID-19). Natomiast zaczął być stosowany dopiero wówczas, gdy na mocy § 1...

V SA/Wa 1744/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

gospodarczej wynoszą 1100, żona uzyskuje ze stosunku pracy 3000 zł., Skarżący wyjaśnił, iż znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, z powodu długiej i ciężkiej choroby...
kosztów sądowych oraz wynajęcia zawodowego pełnomocnika. W niniejszej sprawie, brak jest podstaw by takie ustalenie mogło zostać w sposób uzasadniony przyjęte. Skarżący...

VIII SA/Wa 963/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-17

[...] zł. Oświadczyła, że warunki materialne małżonków są trudne w związku z przewlekłymi chorobami, wymagającymi wydatków na leki oraz koniecznością zakupu w najbliższym...
zawodowego., Mając powyższe na uwadze, Sąd stwierdził, że wniosek skarżącej nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem nie wykazała ona w sposób przekonujący, że istotnie...

VI SAB/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-27

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568...