Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

III SA/Lu 1261/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-21

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w L. z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Medycyny Pracy w L. z dnia 12 marca 2015 r., Nr [...], w przedmiocie braku podstaw do rozpoznania chorób zawodowych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie...

III SA/Lu 1262/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-10-21

niejawnym sprawy ze skargi M. B. na orzeczenie lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w L. z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej...
Medycyny Pracy w L. z dnia 12 marca 2015 r., Nr [...], w przedmiocie braku podstaw do rozpoznania chorób zawodowych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie...

II SA/Bk 407/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-07

2010 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a: uznać się miejscowo niewłaściwym i sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
w W. z dnia [...] kwietnia 2010 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W odpowiedzi na skargę Okręgowa Komisja Lekarska MSWiA w W. wniosła, o odrzucenie skargi...

III SA/Lu 1262/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-24

sprawy ze skargi M. B. na orzeczenie Komisja Lekarska z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy...

III SA/Lu 1261/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-24

sprawy ze skargi M. B. na orzeczenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w L. z dnia [...] marca 2015 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - w zakresie wniosku...

III SO/Lu 1/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-11

administracji, a jego orzeczenia w sprawie chorób zawodowych są jedynie elementem postępowania przed powiatowym inspektorem sanitarnym., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 733/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-05-31

nadgarstka uznany jest za przewlekłą chorobę zawodową układu nerwowego, wpisaną do wykazu chorób zawodowych, zgodnie z rozporządzeniem z 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób...
właściwościami lub warunkami służby dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi za okres zwolnienia od zajęć służbowych z powodu choroby...

III SA/Lu 1261/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia : odmówić przyznania prawa pomocy. Wnioskiem o przyznanie prawa...

III SA/Lu 1262/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-12

lekarskie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej postanawia : odmówić przyznania prawa pomocy. Wnioskiem o przyznanie...

II SA/Wa 1160/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

poprzez braku uznania schorzenia określanego jako '[...]' jako choroby zawodowej, pozostającej w związku ze służbą, podczas gdy schorzenie to wymienione jest w punkcie 21...
doprowadzić do wniosków, do których usiłuje przekonać komisje. Do niniejszej skargi dołączył kserokopie poprzednich orzeczeń, wskazujących na [...] jako chorobę zawodową...
1   Następne >   +2   +5   9