Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

IV SA/Gl 684/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

zatrudnienie na budowach obiektów wojskowych oraz choroba zawodowa nabyta podczas wykonywania tej pracy nie stanowią represji lub działalności w rozumieniu przepisów...
choroby zawodowej. We wniosku tym podniósł również okoliczności związane z działaniami niezgodnymi z przepisami prawa, a polegającymi na fałszowaniu jego zdaniem...

IV SA/Gl 771/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-11

', nadto przedmiotowe postępowanie toczyło się w kwestii 'świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej', nie zaś w kwestii 'chorób zawodowych'. Stąd też podanie...
rozpoznawania chorób zawodowych było oczywistą omyłką pisarską., Dlatego też na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

II OZ 599/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Z. C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2004r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej pylicy...

II SA/Po 4003/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-21

, akceptowanej przez A.Świątkowskiego 'Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych ,kombatantów ,osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych...

II SA/Kr 217/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-11

3.527,51 zł i stanowi go świadczenie emerytalno - rentowe skarżącego (renta z tytułu chorób zawodowych) w wysokości 2.150 zł oraz świadczenie emerytalne jego żony...
zdrowia skarżącego sporządzona przez lek. Med. P. S. Wynika z niej, że pacjent cierpi m.in. na nadciśnienie tętnicze, choroby serca, miażdżycę, przewlekłe zapalenie oskrzeli...

II OZ 383/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-12

w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej 'ubezpieczeniem chorobowym', ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej 'ubezpieczeniem...

II SA/Po 3248/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-01-16

,kombatantów ,osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin' DW ABC 1997 s.73, 81, 92, 95, 97)., Uregulowania owej ustawy...
służby żołnierza zawodowego; nie było Jego winą, że znalazł się w UB. Służby w UB nie zaliczono Mu do przyznania uprawnień kombatanckich. Ocenił, że zbiorowe karanie...

IV SA/Gl 771/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-11

2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869)., W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na mocy art. 145 § 1 pkt 1b ustawy Prawo...

II SA/Po 4198/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-07-01

przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin' DW ABC 1997 s.97), bądź z grupami Werwolfu., Uwagi Kierownika Urzędu uszło, że Skarżący już w piśmie z dnia [...] sierpnia...

II SA/Po 3678/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-05-18

, osób represjonowanych, inwalidów z wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz ich rodzin' DW ABC 1997 s.97). Żadną przeszkodą dla czynienia ustaleń w tej materii...
1   Następne >   +2   +5   7