Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Po 588/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-02-08

zapobiegające chorobom zawodowym i stosować w odpowiedni sposób urządzenia ograniczające szkodliwe działanie hałasu , by nie dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych norm...

FSK 930/04 - Wyrok NSA z 2005-04-12

odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, a zwłaszcza związanych z zakupem naczyń firmy 'Z.' dla Zygmunta K. po przebytej chorobie zawodowej żółtaczce i orzeczonej...
III grupie inwalidzkiej oraz dotyczących zakupu urządzenia czyszcząco-filtrującego firmy 'R.' z uwagi na chorobę alergiczną dziecka podatników., Kontrola wykazała...

I SA/Bk 64/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-18

skarżącego wnosząc o przywrócenie tego terminu wskazał, że odwołanie nie zostało złożone w terminie z powodu jego choroby. Do wniosku pełnomocnik dołączył kserokopie zwolnień...
terminu zalicza się np. nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Pełnomocnik nie wskazał okoliczności ani argumentów potwierdzających, że choroba...

I SA/Bk 52/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-18

tego rozstrzygnięcia wynika, że pełnomocnik skarżącego wnosząc o przywrócenie tego terminu wskazał, że odwołanie nie zostało złożone w terminie z powodu jego choroby. Do wniosku...
uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Pełnomocnik nie wskazał okoliczności ani argumentów...

II SA/Bk 604/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-10-12

choroby H. B. łączył się z całkowitą eliminacją z aktywności zawodowej i absolutnym ograniczeniem w pozostałych sferach funkcjonowania. Wskazał, że nie było możliwe...
zgłoszenia - skutkujących nałożeniem kary pieniężnej. Wyjaśnienia strony o przebytej w tym czasie chorobie COVID-19 zdaniem organu odwoławczego nie zasługiwały na uwzględnienie...

II FSK 795/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-29

, nie podnoszona w postępowaniu zażaleniowym, także był chory i nie mógł wykonywać obowiązków zawodowych, natomiast jedynym domownikiem pełnomocnika, który w tym czasie...
jego choroby jest 'po prostu absurdalna'. Z tego też powodu pozbawienie strony możliwości działania w niniejszej sprawie była oczywista., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II FSK 796/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-29

obowiązków zawodowych, natomiast jedynym domownikiem pełnomocnika, który w tym czasie nie chorował, była matka pełnomocnika, która z uwagi na swój wiek nie była zdolna...
pełnomocnika procesowego mieli za niego wykonywać czynności procesowe w czasie jego choroby jest 'po prostu absurdalna'. Z tego też powodu pozbawienie strony możliwości...

II FSK 797/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-29

obowiązków zawodowych, natomiast jedynym domownikiem pełnomocnika, który w tym czasie nie chorował, była matka pełnomocnika, która z uwagi na swój wiek nie była zdolna...
pełnomocnika procesowego mieli za niego wykonywać czynności procesowe w czasie jego choroby jest 'po prostu absurdalna'. Z tego też powodu pozbawienie strony możliwości...

II FSK 798/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-29

obowiązków zawodowych, natomiast jedynym domownikiem pełnomocnika, który w tym czasie nie chorował, była matka pełnomocnika, która z uwagi na swój wiek nie była zdolna...
pełnomocnika procesowego mieli za niego wykonywać czynności procesowe w czasie jego choroby jest 'po prostu absurdalna'. Z tego też powodu pozbawienie strony możliwości...

I SA/Kr 684/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-11

(ok. [...] zł miesięcznie). Podatnik ze względu na swą chorobę o podłożu psychicznym został zwolniony w trybie dyscyplinarnym z pracy w szkole w charakterze nauczyciela. Fakt...
skarżącego wskazał, że decyzję odmowną uważa za nietrafną i krzywdzącą. Podniesiono, że na skutek choroby skarżący nie ma świadomości swoich działań jak i braku działań. Wskazano...
1   Następne >   +2   4