Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Wr 544/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-27

oraz kopię decyzji z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] o stwierdzeniu choroby zawodowej., GITD pismem z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] wezwał stronę o przesłanie...
, że w dniu [...] marca 2016 r. u strony została orzeczona choroba zawodowa. Skarżący prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe 'A' C.S....

II GZ 299/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

: strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczących osób bezrobotnych, chorób zawodowych, świadczeń...

II GZ 257/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

jest prawomocnego postanowienia o przyznaniu prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (sprawy z zakresu pomocy i opieki społecznej, dotyczące bezrobocia, chorób...
zawodowych i związanych z nimi świadczeń, stosunków pracy i stosunków służbowych, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i powszechnego obowiązku obrony)., Naczelny Sąd...

VI SA/Wa 2051/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-29

kodeksy pracy np. w art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym czy art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W ocenie skarżący...

II GZ 145/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

też, że nie mógł wyręczyć się inną osobą. WSA wskazał, że przywrócenie terminu może uzasadniać jedynie choroba, która ma charakter niespodziewany, nagły, nie zaś choroba...
przewlekła. Wówczas bowiem choroba nie stanowi dla wnioskującego zaskoczenia. Pojawienie się okoliczności niespodziewanych strona winna uprawdopodobnić. Samo twierdzenie...

II GZ 188/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

nie podważa ani okoliczności choroby, ani faktycznych utrudnień w życiu osobistym i zawodowym, które z tego faktu płyną - w szczególności w świetle zaświadczenia lekarskiego z 4...
największego w danych warunkach wysiłku. Z tych przyczyn sąd uznał, że indywidualna ocena stanu zdrowia, dokonana przez wnioskodawcę i twierdzenia o chorobie...

II GZ 189/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

nie podważa ani okoliczności choroby, ani faktycznych utrudnień w życiu osobistym i zawodowym, które z tego faktu płyną - w szczególności w świetle zaświadczenia lekarskiego z 4...
największego w danych warunkach wysiłku. Z tych przyczyn sąd uznał, że indywidualna ocena stanu zdrowia, dokonana przez wnioskodawcę i twierdzenia o chorobie...

II GZ 193/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-01

w danych warunkach wysiłku. Z tych przyczyn sąd uznał, że indywidualna ocena stanu zdrowia, dokonana przez wnioskodawcę i twierdzenia o chorobie...
, nie mogą nie tylko stanowić dowodu, ale także nie uprawdopodobniają, że choroba nie pozwalała na dokonywanie czynności, takich jak czynność procesowa w postępowaniu sądowym...

VI SA/Wa 649/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-27

. Choroba pełnomocnika stanowiła niezawinioną przyczynę., Na dowód pełnomocnik skarżącego załączył kopie trzech zaświadczeń lekarskich dokumentujących chorobę w podanym...
terminu do jej dokonania., Do okoliczności uzasadniających przyjęcie braku winy w niedopełnieniu czynności procesowej w terminie należą nagła obłożna choroba...

II SA/Sz 506/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-13

, z powodu której nie mógł podjąć obowiązków zawodowych., Niewątpliwie za brakiem winy w uchybieniu terminu, może przemawiać choroba, ale nie każda, lecz wyłącznie taka...
., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu radca prawny podniósł, iż nieuiszczenie opłaty nie wynikało z jego zaniedbania, ale z sytuacji losowej, tj. choroby...
1   Następne >   +2   +5   +10   21