Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2021 r. w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1367 z późn. zm.) [...] Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny utrzymał w mocy...

III SA/Kr 1281/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-27

. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. skargę oddala II. zwraca skarżącej...
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. poz. 1367) po rozpatrzeniu odwołania A ZP. z o.o....

III SA/Kr 1031/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

niebezpieczeństwa (zdarzenia) związane z określonym rodzajem pracy, choćby na moment tej oceny w praktyce się nie zdarzyły. Obowiązek przeciwdziałania chorobom zawodowym...
i egzekwowania przepisów w celu zapobieżenia powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaniem pracy., Przepis art. 27 ust. 1 ustawy o PIS stanowi...