Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Bd 4/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-04-21

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. II SAB/Bd 4/09, UZASADNIENIE, Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w L. wydał w dniu [...] listopada 2007r. decyzję Nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u M. B. choroby zawodowej - rak prostaty, operacja przepukliny...

II SAB/Bd 11/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-03-27

M.B. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie nie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej. W uzasadnieniu Sąd...
stwierdzenia choroby zawodowej., W odpowiedzi na skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] wniósł o odrzucenie skargi podnosząc, iż skarżący nadal nie wyczerpał trybu...

II SAB/Bd 4/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-11-17

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd...
Administracyjny, w Bydgoszczy oddalił skargę M. B. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...

II SAB/Bd 4/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-29

w [..] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej postanawia odmówić przyznania prawa pomocy Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy...
oddalił skargę M. B. na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej., W dniu [...] maja 2009 r...

II SAB/Bd 4/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-25

choroby zawodowej postanowił oddalić wniosek W dniu 7 maja 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) M. B. o przyznanie prawa pomocy...

II OZ 736/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-12

w kwestii choroby zawodowej postanawia: oddalić zażalenie. . Postanowieniem z dnia 23 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Ol 329/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odmówił...
w kwestii choroby zawodowej., Sąd wskazał, że E. S., po odrzuceniu jego skargi na czynność polegającą na wstrzymaniu przesłuchania świadków w sprawie choroby zawodowej...

VII SA/Wa 1924/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych...

VII SA/Wa 1925/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-15

bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń...

II SA/Gl 1235/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

schorzenia, w tym o charakterze przewlekłym ze względu na chorobę zawodową. Wnioskodawca podniósł również, że ze względu na orzeczoną niepełnosprawność zmuszony...

II SA/Gl 1235/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

przewlekłym ze względu na chorobę zawodową. Wnioskodawca podniósł również, że ze względu na orzeczoną niepełnosprawność zmuszony jest do rehabilitacji, której koszty...
1   Następne >   +2   +5   +10   25