Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 486/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

decyzji do spółki przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie część obowiązków powierzono osobie zatrudnionej na stażu (E. K.) w ramach aktywizacji zawodowej...
uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium...

III SA/Wa 484/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

zaskarżonej decyzji do spółki przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie część obowiązków powierzono osobie zatrudnionej na stażu (E. K.) w ramach aktywizacji zawodowej...
faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar...

III SA/Wa 485/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

powierzono osobie zatrudnionej na stażu (E. K.) w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych, która odnotowała odbiór korespondencji w książce korespondencji przychodzącej...
chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu...

III SA/Wa 1456/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-01

w dniu 19 stycznia 2012 r., podnosząc, że w następstwie wypadku komunikacyjnego w 2004r. doznał licznych urazów w tym [...] skutkujący m.in. [...]. Dalej wskazał, że choroba...
lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma...