Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

VI SA/Wa 2538/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-05

2015 r. przebywał na urlopie. Z urlopu wrócił z ciężką chorobą uniemożliwiającą podjęcie mu obowiązków zawodowych. Ze względu na lekarskie zalecenia w firmie pojawił...
października do 30 października 2015 r. przebywał na urlopie. Z urlopu wrócił z ciężką chorobą uniemożliwiającą podjęcie mu obowiązków zawodowych. Ze względu na lekarskie...

II GSK 1486/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

na nagłą chorobę, która uniemożliwiła pełnomocnikowi osobiste działanie nie było możliwe skorzystanie z pomocy innego prawnika i złożenie wniosku w terminie. Podkreślono...
GIF, pełnomocnik strony nie wykazał, że stan zdrowia nie pozwalał mu na dokonanie czynności złożenia wniosku w terminie, a fakt choroby pełnomocnika prowadzącego...

VI SA/Wa 4242/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

zawodowej,, 5) współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę...
farmaceutycznych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,, 3) możliwości wypełniania przez OIA w [...] swoich statutowych i ustawowych uprawnień...

VI SA/Wa 4244/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

o zachowanie godności i niezależności zawodu,, 4) strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej,, 5) współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach związanych...
) ochronie zdrowia publicznego tj. zdrowia osób korzystających z usług farmaceutycznych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,, 3...

VI SA/Wa 4243/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

i deontologii zawodowej,, 5) współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ...
farmaceutycznych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,, 3) możliwości wypełniania przez OIA w [...] swoich statutowych...

VI SA/Wa 3290/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

i deontologii zawodowej,, 5) współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ...
farmaceutycznych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,, 3) możliwości wypełniania przez OIA w K. swoich statutowych i ustawowych...

VI SA/Wa 3243/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

i niezależności zawodu,, 4) strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej,, 5) współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach związanych z wykonywaniem...
osób korzystających z usług farmaceutycznych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,, 3) możliwości wypełniania przez OIA w K...

VI SA/Wa 2649/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

aptekarza i obrona jego interesów,, 3) troska o zachowanie godności i niezależności zawodu,, 4) strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej,, 5) współdziałanie...
realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,, 3) możliwości wypełniania przez OIA w [...] swoich statutowych i ustawowych uprawnień wobec członków,, 4) możliwości...

VI SA/Wa 2938/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

) troska o zachowanie godności i niezależności zawodu,, 4) strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej,, 5) współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach...
prawa,, 2) ochronie zdrowia publicznego tj. zdrowia osób korzystających z usług farmaceutycznych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej...

VI SA/Wa 2974/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

zawodowej,, 5) współdziałanie z organami administracji publicznej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę...
farmaceutycznych, poprzez strzeżenie realizacji zasad etyki i deontologii zawodowej farmaceutów,, 3) możliwości wypełniania przez OIA w [...] swoich statutowych i ustawowych...
1   Następne >   +2   5