Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SAB/Gd 138/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-24

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W szczególności w art...
o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej...

II SAB/Gd 29/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-18

o przeniesieniu pozostałych przy zdrowiu pracowników na pracę zdalną by uniknąć całkowitego paraliżu pracy urzędu. Wyjaśniono, że chorobą i kwarantanną objęto niemal...
stanu rzeczy, opiera się ono na analizie całokształtu okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu pewnych wskazań ustawowych, zasad doświadczenia życiowego i zawodowego. Taka...

II SAB/Gd 72/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-07

, (w grudniu 2021 r. choroba dosięgnęła niemal wszystkich pracowników, co uniemożliwiło całkowicie pracę nad wnioskami). Wymusiło to w tym czasie na Organie działania zapobiegające...
doświadczenia życiowego i zawodowego. Taka kwalifikacja będzie więc zasadna, gdy stan bezczynności jest oczywisty, uporczywy i nie daje się pogodzić z regułami demokratycznego...

II SAB/Gd 105/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-10

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), bieg terminów procesowych i sądowych...
doświadczenia życiowego i zawodowego. Taka kwalifikacja będzie więc zasadna, gdy stan bezczynności lub przewlekłości jest oczywisty, uporczywy i nie daje się pogodzić...

II SAB/Gd 104/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-10

sobie sprawę, że uregulowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...
na analizie całokształtu okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu pewnych wskazań ustawowych, zasad doświadczenia życiowego i zawodowego. Taka kwalifikacja...

II SAB/Gd 111/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-24

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych...
życiowego i zawodowego. Taka kwalifikacja będzie więc zasadna, gdy stan bezczynności lub przewlekłości jest oczywisty, uporczywy i nie daje się pogodzić z regułami...

II SAB/Gd 21/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-05-18

sprawności działania urzędu organ podjął decyzję o przeniesieniu pozostałych przy zdrowiu pracowników na pracę zdalną by uniknąć całkowitego paraliżu pracy urzędu; chorobą...
stanu rzeczy, opiera się ono na analizie całokształtu okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu pewnych wskazań ustawowych, zasad doświadczenia życiowego i zawodowego. Taka...