Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

II SAB/Wa 242/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-13

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Podkreślił, że bezczynność organu nie miała miejsca, bowiem już w dniu [...] kwietnia 2020 r. wydane zostało...