Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Gl 190/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

jeszcze innym miejscem, w którym koncentrują się jego sprawy zawodowe i życiowe, a które nie zostało zadeklarowane na potrzebę rozpoznania wniosku., Referendarz sądowy wskazał...
., W ocenie referendarza, za uwzględnieniem wniosku nie mogła przemawiać deklarowana przez skarżącego choroba. Zaświadczenie na tę okoliczność pochodzi bowiem z czerwca...

I SA/Gl 190/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-19

w kontekście marketingowym prowadzonej 'działalności', chyba że skarżący dysponuje jeszcze innym miejscem, w którym koncentrują się jego sprawy zawodowe i życiowe...
)., Za uwzględnieniem wniosku nie mogła przemawiać w tym przypadku deklarowana przez skarżącego choroba. Po pierwsze, zaświadczenie na tę okoliczność pochodzi z czerwca...