Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

II SO/Wa 1/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-06-03

, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W 2021 r. dodatkowo podejmował działania związane z tzw. 'Tarczą Antykryzysową', realizując różne formy wsparcia...
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Odwołując się z kolei do sprawozdania...

II SA/Go 493/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-20

, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842; dalej ustawa COVID-19)., 2. F spółka z o.o....
jest osiągnięcie zysku, zakładów działalności gospodarczej, stowarzyszeń organizacji społecznych, fundacji, związków zawodowych, kościołów - na podstawie procentowego udziału...

III SA/Gl 1780/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-11

w trybie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...
, których celem jest osiągnięcie zysku, zakładów działalności gospodarczej, stowarzyszeń organizacji społecznych, fundacji, związków zawodowych, kościołów - na podstawie...

II SA/Go 395/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-07

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
, związków zawodowych, kościołów - na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe...