Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I SA/Lu 294/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-25

, oraz, że otrzymała odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej oraz dotacje z ARiMR za 2009 rok ., Wezwana do nadesłania dodatkowych dokumentów I. S. pismem datowanym na dzień 29...
dolegliwościami, którą skarżąca się opiekuje. Strona wyjaśniła też, że odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej w wysokości 8.700 zł otrzymała w roku 1997 r., Do pisma dołączyła...

II SA/Łd 270/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-06

z powodu choroby zawodowej potwierdzonej przez lekarzy specjalistów. Do wniosku skarżący załączył kserokopię zaświadczenia lekarskiego z dnia 14 lutego 2007r., kserokopię...
, o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF skarżący wskazał, iż przyczyną uchybienia terminu była choroba zawodowa. Z załączonej...

II SA/Łd 69/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-18

. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także stwierdzoną chorobę zawodową. Dodał, że jego sytuacja jest trudna, często nie jest w stanie wykupić wszystkich...

II SA/Łd 68/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-18

. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, a także stwierdzoną chorobę zawodową. Dodał, że jego sytuacja jest trudna, często nie jest w stanie wykupić wszystkich...

II SA/Łd 524/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-01

oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej;, c) dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d...

III SA/Gl 1212/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-13

skarżącej w związku, ze stwierdzoną chorobą zawodową zmuszony jest przeznaczać większą część posiadanych środków na zakup leków., Mając na uwadze wszystkie podniesione...

II GZ 471/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-19

działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej; dotyczących osób bezrobotnych; chorób zawodowych i związanych z nimi świadczeń...

II GZ 179/06 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

przysługujących osobie bezrobotnej, w sprawach dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych, w sprawach ze stosunków pracy i stosunków...

II GZ 131/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

społecznej,, b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,, c) dotyczących chorób zawodowych...

I SA/Kr 233/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-30

zajmują sądy administracyjne np. przy ocenie badań lekarskich przy chorobach zawodowych (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 lutego 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   16