Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

II SAB/Ol 35/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-06-09

, że przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zawodowej, a kwota '[...]' zł stanowiąca spis z natury dotyczy towaru, który się przeterminował, co oznacza...
choroby skarżący nie prowadził zarejestrowanej przez siebie działalności gospodarczej, ale do marca '[...]'r. otrzymywał z tego tytułu świadczenia z ZUS w średniej...