Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Rz 674/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

w postępowaniach w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i aktami wykonawczymi;, 6) wykonywaniu badań nauczycieli i nauczycieli akademickich...
ustawy VAT. Natomiast odnośnie działalności opisanej w pkt 5 (dotyczącej udziału w postępowaniach w związku z podejrzeniem choroby zawodowej) uznał stanowisko wnioskodawczyni...

I SA/Bk 111/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-18

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (pkt 16). Wypłacone zadośćuczynienie nie zawiera się na wspomnianej liście. Profil działalność Wnioskodawcy oraz Spółki...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1205 ze zm.), w której zostały określone rodzaje i zasady przyznawania jednorazowych odszkodowań...

I SA/Ke 130/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-26

, okresowych i kontrolnych, ocenie możliwości wykonywania pracy, wykonywaniu zadań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych...
, wykonywanie zadań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą a zatem mają na celu wykrycie ewentualnej choroby...

I SA/Po 85/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-12

, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4 (dział I, grupa 5),, -wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział II, grupa 1),, -choroby (dział II...
),, - wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział 11, grupa 1),, - choroby (dział II, grupa 2)., Nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodów składki płacone...

I SA/Sz 174/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-29

funkcjonalne w następstwie choroby lub urazu uniemożliwiają aktywność zawodową., Rehabilitacja kompleksowa: zawodowa, psychologiczno-społeczna i medyczna (prowadzona...
w publikacji 'Model Rehabilitacji Kompleksowej. Mapa Drogowa.', gdzie wskazano, że rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób z niepełnosprawnością, które z powodu choroby...

III SA/Wa 880/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

) wynikające z art. 58 ZUZP przysługujące pracownikowi w razie wystąpienia wypadku przy pracy i choroby zawodowej., Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy definiował...

I SA/Gd 1239/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-22

, czy środki zostały wypłacone np. przez komendę Policji, związki zawodowe lub inny podmiot., Pismem z dnia 23 marca 2020 r. wnioskodawca wniósł zażalenie na ww...
: komendę Policji, związki zawodowe lub inny podmiot. W ocenie Sądu, wnioskodawca precyzyjnie wskazał podmiot dokonujący wypłaty. Dodatkowe informacje zawarte w piśmie...

III SA/Wa 879/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

naruszenia Gwarancji Zatrudnienia., b) wynikające z art. 58 ZUZP przysługujące pracownikowi w razie wystąpienia wypadku przy pracy i choroby zawodowej., Zakładowy Układ Zbiorowy...

III SA/Wa 910/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

Zatrudnienia., b) Wynikające z art. 58 ZUZP przysługujące pracownikowi w razie wystąpienia wypadku przy pracy i choroby zawodowej., 7) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy definiuje...

III SA/Wa 911/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

) Wynikające z art. 58 ZUZP przysługujące pracownikowi w razie wystąpienia wypadku przy pracy i choroby zawodowej., 7) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy definiuje następujące...
1   Następne >   +2   +5   +10   21