Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Wr 562/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-10

Sanitarnego w O. z dnia [...] [...] orzekającej o braku podstaw do stwierdzenia u K., W. choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym...
wysiłkiem głosowym, wymienionej w poz. 15 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych...

I FZ 73/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-23

chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,, d) ze stosunków pracy i stosunków służbowych,, e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,, f...

I FZ 355/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-05

wynoszą 2640 zł (czynsz za mieszkanie, opłaty za energię elektryczną i telefon oraz wydatki w wysokości 1.000 zł z tytułu choroby zawodowej - pylicy, wydatki na utrzymanie...

I SA/Sz 819/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-30

, wskazując na swoją chorobę zawodową, duże koszty jej leczenia, chorobę ojca swoich dzieci, zaangażowanie w leczenie matki oraz brak możliwości uzyskania pomocy finansowej...

I SA/Sz 820/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-30

, wskazując na swoją chorobę zawodową, duże koszty jej leczenia, chorobę ojca swoich dzieci, zaangażowanie w leczenie matki oraz brak możliwości uzyskania pomocy finansowej...

II SA/Rz 819/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Najwyższego z dnia 3.06.1993r., III ARN 27/1993 dopuszczający zmianę w trybie art. 154 K.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej dotyczy zupełnie innego...

II SA/Rz 817/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-05-13

z dnia 3.06.1993 r., III ARN 27/1993 dopuszczający zmianę w trybie art. 154 K.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej dotyczy zupełnie innego postępowania i innego...

II SA/Ol 173/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

jedynie, że z uwagi na zdiagnozowaną chorobę udzielono jej zwolnienia od wykonywania czynności zawodowych, wskazując, że chora może chodzić. Zatem z przedłożonego...
listopada 2014 r. (poniedziałek) nie mogła świadczyć żadnej pracy z uwagi na chorobę, która rozpoczęła się już podczas pobytu w M. Choroba uniemożliwiła podjęcie...

II SA/Ol 174/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-14

infekcji od dnia 17 listopada 2014 r. (poniedziałek) nie mogła świadczyć żadnej pracy z uwagi na chorobę, która rozpoczęła się już podczas pobytu w Meksyku. Choroba...
uniemożliwiła podjęcie jakiejkolwiek aktywności zawodowej, w szczególności czynności pisania i czytania i trwała do dnia 21 listopada 2014 r. Do wniosku strona załączyła...

II SA/Rz 732/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-02-13

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.06.1993 r., III ARN 27/1993 dopuszczający zmianę w trybie art. 154 k.p.a. orzeczenia w przedmiocie choroby zawodowej dotyczy zupełnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   45