Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

V SA/Wa 2278/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-17

samochodem, którym przewoził towary, ma stały dochód miesięczny, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo. Przedstawione zaświadczenie lekarskie, poza wskazaniem na chorobę zawodowa...

I SA/Wa 1214/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-14

przez pełnomocnika zawodowego, wniósł skargę na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...]., Postanowieniem z dnia 11...
pełnomocnikowi skarżącego 17 września 2014 r., Wnioskiem z dnia 24 września 2014 r. skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika zawodowego, wniósł o przywrócenie terminu do złożenia...

V SA/Wa 1959/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-12

są dochody uzyskiwane z prowadzonego gospodarstwa rolnego i pracy zawodowej żony. Wnioskodawca wskazał, iż jego sytuacja materialna determinowana jest zobowiązaniami...
(jak np. długotrwała choroba, całkowita niezdolność do pracy, powódź) uniemożliwiające stronie realizacje obowiązku uregulowania należności wobec Skarbu Państwa. Organ wskazał...