Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

III SAB/Gd 89/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-10-06

z dnia 30.03.2022 r.;, Ad. 4. W Zakładzie Karnym w C. funkcjonuje Szpital i Ambulatorium Zakładu Karnego w C. wraz z dwoma oddziałami szpitalnymi:, - Oddział chorób...
, jak np. właśnie nauczycieli oraz ustawach regulujących ustrój i funkcjonowanie poszczególnych samorządów zawodowych, np. adwokackiego. Jest to odpowiedzialność typu karnego...