Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 2713/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę 1...
zawodowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367; dalej: 'rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych'), po rozpatrzeniu odwołania [...] S.A. (dalej: '[...]', 'skarżąca...

VII SA/Wa 2510/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] września 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny...
podejrzenia u [...] choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

VII SA/Wa 2943/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-10

Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] października 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę I. Stan sprawy, 1. Państwowy...
Sanitarnego w [...] z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u [...] choroby zawodowej - choroby płuc wywołane pyłem metali twardych, wymienionej...

VII SA/Wa 2188/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-20

Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Przedmiotem skargi J. C. jest decyzja...
Głównego Inspektora Sanitarnego z [...] lipca 2017 r., znak: [...], wydana w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej, w następującym stanie sprawy:, [...] Państwowy...

VII SA/Wa 2964/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-10

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] września 2014 r. znak: [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej skargę oddala Zaskarżoną decyzją z dnia...
w [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r,. znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u A. K. choroby zawodowej, wymienionej pod poz. 15.3 obowiązującego wykazu chorób...

VII SA/Wa 1483/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Wojewódzki...
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1367), po rozpatrzeniu odwołania H. W. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora...

VII SA/Wa 1856/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

Sanitarnego [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. znak [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. skargę oddala, II. przyznaje ze środków Skarbu...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...]11.2012r. znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u S. R. choroby zawodowej: choroby wywołanej...

VIII SA/Wa 257/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-01

Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] listopada...
. U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 ze zmianami ) po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej nie stwierdził u A.H. choroby zawodowej, gdyż obserwacja w kierunku [...] wymieniona...

VII SA/Wa 1331/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

z siedzibą w [...] na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z [...] lutego 2015 r. nr [...]o stwierdzeniu u H Z choroby zawodowej - przewlekłe choroby obwodowego układu...

VII SA/Wa 1293/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia[...] kwietnia 2013 r. znak: [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej skargę oddala I. Stan...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u S. K. choroby zawodowej - uszkodzenie słuchu wywołane hałasem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100