Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Rz 774/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-01-21

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2001 r., Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej choroby zawodowej uszkodzenia słuch...
. Nr [...] Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie § 10 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 65, poz. 294...

II SA/Rz 7/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-06-21

Sanitarnego z dnia [...] listopada 2004 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej -skargę oddala- II SA/Rz 7/05, U Z A S A D N I E N I E, Decyzją z dnia [...].11.2004 r...
[...].10.2004 r., Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u w/w choroby zawodowej: przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli, wymienionej w poz. 5 wykazu chorób...

II SA/Rz 149/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-12-14

choroby zawodowej skargę oddala SA/Rz 149/04, U Z A S A D N I E N I E, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] marca 2004 r nr [...] po rozpatrzeniu...
odwołania B. B. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] stycznia 2004 r. Nr [...] o nie stwierdzeniu choroby zawodowej - obustronnego...

II SA/Rz 634/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-01-09

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej -skargę oddala- II SA/Rz 634/06, U Z A S A D N I E N I E...
przez w/w decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...].07.2004 r., Nr [...] stwierdzającą brak podstaw do rozpoznania u A. A. choroby zawodowej przewlekłego...

II SA/Rz 670/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-10-10

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej -skargę oddala- II SA/Rz 670/12, U Z A S A D N...
decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej: PPIS) z dnia [...] marca 2012 r., nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u A. Z. choroby zawodowej typu...

II SA/Rz 217/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-09-23

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - skargę oddala - II SA/Rz 217/05, Uzasadnienie...
, Przedmiotem skargi C. R. jest decyzja Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WIS) z dn. [...].01.2005r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. Postępowanie w tej sprawie...

II SA/Rz 561/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-10-28

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej -skargę oddala- Przedmiotem skargi...
zawodowej., Postępowanie w sprawie podejrzenia choroby zawodowej u Z. K. prowadzone było na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy [...] z 14 czerwca 2011 r. Państwowy...

II SA/Rz 216/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-08-30

Sanitarnego z dnia [...] stycznia 2005r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - skargę oddala - II SA/Rz 216/05, Uzasadnienie, Przedmiotem skargi C. R. jest decyzja...
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. [...].01.2005r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej. Postępowanie w tej sprawie wszczęto w dn.7.05.2002r. przed Państwowym...

SA/Rz 2792/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-05-11

z dnia [...] października 2001 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję SA/Rz 2792/01, UZASADNIENIE, Decyzją z dnia [...] października 2001...
. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia u E. W. choroby zawodowej - uszkodzenie słuchu - utrzymał tę decyzję w mocy., Jako jej podstawę prawną wskazał art. 138 § 1 ust. 1 kpa...

II SA/Rz 676/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-03

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej -skargę oddala- Decyzją z dnia...
) z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...], którą nie stwierdzono u W. C. choroby zawodowej - przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania pracy...
1   Następne >   +2   +5   +10   93