Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Op 13/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w Opolu orzekł o nie wystąpieniu u G. H. choroby zawodowej w postaci obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem, wymienionej...

II SA/Op 367/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-23

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiot postępowania...
decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o braku podstaw do stwierdzenia u P.L. choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego zapalenia...

II SA/Op 568/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-13

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 8 września 2014 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
r., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 3 czerwca 2014 r., nr [...], stwierdzającą chorobę zawodową u Z. M...

II SA/Op 357/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-06

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia [...], [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Państwowego...
głosowe twarde, wymienioną w poz.15.1 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób...

II SA/Op 373/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-30

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja Państwowego...
[...], nr [...], rozstrzygająca o braku podstaw do stwierdzenia u E. K. choroby zawodowej, przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym...

II SA/Op 197/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-07-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w O. orzekł o nie wystąpieniu u S. K. choroby zawodowej w postaci pylicy krzemowej płuc, wymienionej w pozycji 3.1 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik...

II SA/Op 141/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-06

Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 11 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi...
r. r., nr [...], o stwierdzeniu u P. Z. choroby zawodowej - przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy, pod postacią zespołu...

II SA/Op 6/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) określa, że zaskarżona decyzja...
z [...] utrzymująca w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku z [...], którą odmówiono skarżącemu stwierdzenia u niego choroby zawodowej narządu słuchu...

II SA/Op 145/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...] Państwowy Powiatowy...
Inspektor Sanitarny w Opolu orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u K. H. choroby zawodowej w postaci przewlekłej choroby układu ruchu, wywołanej sposobem wykonywania...

II SA/Op 54/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-16

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej...
w Strzelcach Opolskich z dnia [...], nr [...] rozstrzygającą o braku podstaw do stwierdzenia u O. W. choroby zawodowej przewlekłego zanikowego, przerostowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   47