Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Lu 41/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-27

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Wojewódzki Inspektor...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] sierpnia 2015 r., znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u A. T. choroby zawodowej 'przewlekłej choroby narządu głosu...

III SA/Lu 562/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] marca 2014 r. Nr[...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 21 marca 2014 r. Państwowy...
w [...] z dnia 30 września 2013 r. o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej - przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym...

II SA/Lu 787/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-12-13

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Wojewódzki Inspektor...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Z. z dnia [...] października 2016 r., znak: [...] o stwierdzeniu u H. K. choroby zawodowej 'kontaktowe zapalenie skóry...

III SA/Lu 346/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-15

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1) oddala skargę; 2) przyznaje adwokatowi M.S....
. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych...

III SA/Lu 583/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-30

z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] sierpnia 2019 r. Wojewódzki Inspektor Sanitarny...
Sanitarnego w Z. (dalej też jako: 'PPIS', 'organ pierwszej instancji') z dnia [...] maja 2019 r., o braku podstaw do stwierdzenia u skarżącej choroby zawodowej...

III SA/Lu 100/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-23

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor decyzją z dnia...
. Nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej narządu głosu, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, iż zarzuty...

III SA/Lu 212/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-21

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w L. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Powiatowy Inspektor...
Sanitarny w R. decyzją z dnia [...] listopada 2011 r., nr [...], orzekł o braku podstaw do stwierdzenia u J. K. choroby zawodowej w postaci 'zespołu wibracyjnego'. Organ uznał...

II SA/Lu 533/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-28

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] kwietnia 2017 r...
[...] grudnia 2016 r. Nr [...] znak: ONS - [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 'pylicy płuc' - wymienionej w poz. 3 wykazu chorób zawodowych...

III SA/Lu 406/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-21

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u niej choroby zawodowej 'zespół cieśni w obrębie...

II SA/Lu 488/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-19

Nieważność decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej Uchylono zaskarżoną decyzję Zaskarżoną decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia...
.) stwierdzono nieważność decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...], Nr [...] w sprawie stwierdzenia u B. K. choroby zawodowej 'przerostowy nieżyt krtani...
1   Następne >   +2   +5   +10   81