Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Kr 15/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-08

października 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...], znak: [...] - nie stwierdził...
u W. Ł. choroby zawodowej - nowotworu złośliwego powstałego w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi...

III SA/Kr 1562/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-08

2016 r. nr [...], z dnia 7 września 2016 r. nr [...], z dnia 7 września 2016 r. nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej skargi oddala. I. Wojewódzki Inspektor Sanitarny...
do stwierdzenia choroby zawodowej - obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

III SA/Kr 1143/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sanitarnego z dnia 7 września 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. Zaskarżoną przez J. Ś. (dalej skarżąca) decyzją z dnia 7 września 2018 r...
.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t. jedn., Dz. U. z 2013 r. poz. 1367, zwanym dalej rozporządzeniem...

III SA/Kr 238/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-12

grudnia 2010 r. nr [...] z dnia 30 grudnia 2010 r. nr [...] z dnia 30 grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. skargi oddala, II. przyznaje od Skarbu Państwa...
. był badany w Ośrodku Medycyny Pracy, który w dniu [...] 2007r. wydał, w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie chorób zawodowych...

III SA/Kr 1606/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-21

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr [ ] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Wojewódzkiego...
., nr [...] o stwierdzeniu u K. J. choroby zawodowej - 'przewlekłej choroby obwodowego układy nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy: obustronnego zespołu cieśni w obrębie...

III SA/Kr 895/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-03-03

r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala. L. G. pracował w następujących zakładach pracy:, • w Elektrowni 'A' w B od 13.07.1970 r. do 19.04.1971 r...
orzecznicza stwierdziła, że zgodnie z obowiązującym wykazem chorób zawodowych, trwały obustronny ubytek słuchu typu ślimakowego wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

III SA/Kr 783/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-18

z dnia 13 marca 2014r. nr [ ] w przedmiocie choroby zawodowej skargę oddala Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia 13 marca 2014 r., znak: [...], po rozpatrzeniu...
odwołania M. M. od decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2013 r., nr [...], znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej: przewlekłe...

III SA/Kr 1170/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-10

z dnia [...] 2021 r. nr: [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej skargę oddala Uzasadnienie:, Zaskarżoną przez M. L. - W., zwaną dalej...
. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013., poz. 1367 ze zm., zwanego dalej...

III SA/Kr 1148/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-14

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 lipca 2022 r. znak NP.9081.2.22.2022 w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia 14...
: HP.9081.1.52.2021 z dnia 31 marca 2022 r. o stwierdzeniu u E. G. (dalej: Pielęgniarka), choroby zawodowej - choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa, wymienionej...

III SA/Kr 1149/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-14

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 lipca 2022 r. znak NP.9081.2.37.2022 w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia 7...
. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100