Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Ke 1065/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-24

z siedzibą W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] 2020 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki...
Inspektora Sanitarnego z [...] 2020 r. w przedmiocie stwierdzenia u S.M. choroby zawodowej, tj. pylice płuc: pylica krzemowa, wymienionej w pozycji 3.1 wykazu chorób zawodowych...

II SA/Ke 659/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-18

[...] kwietnia 2021 r. [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Inspektor Sanitarny decyzją z [...] kwietnia 2021 r. znak: [...], po rozpoznaniu odwołania PKC...
zawodowej, tj. przewlekłe choroby układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka wymienionej w pozycji 20.1 wykazu chorób zawodowych...

II SA/Ke 958/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-01-25

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 września 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. II SA/Ke 958/21, Uzasadnienie, Państwowy Wojewódzki Inspektor...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia u I. B. choroby zawodowej, tj. przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni...

II SA/Ke 618/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-20

Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 11 czerwca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 19 lutego 2019 r. znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u J.M. choroby zawodowej, tj. alergicznego...

II SA/Ke 975/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-30

w Z. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z [...] Państwowy Wojewódzki...
. 235¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, § 1 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (dalej rozporządzenie ws...

II SA/Ke 645/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-14

na decyzję Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 5 lipca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
stwierdzającą u G.S. chorobę zawodową, tj. obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu...

II SA/Ke 114/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-04-22

. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję...
zawodowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania...

II SA/Ke 693/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-10-08

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej. oddala skargę. Decyzją z dnia [...][...] Państwowy Wojewódzki Inspektor...
zmianami), § 1 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1367) oraz art. 138 § 1 pkt...

II SA/Ke 370/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-09-11

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] Państwowy Powiatowy...
.) nie stwierdził u Z. J. choroby zawodowej - zespół wibracyjny - wymienionej w poz. 22 wykazu chorób zawodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r...

II SA/Ke 236/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-05-31

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją...
z [...], po rozpatrzeniu odwołania D. R. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, tj. przewlekłych chorób...
1   Następne >   +2   +5   +10   55