Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Go 583/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-20

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Pismem...
z dnia [...] października 2017 r. J.Z. zgłosiła Powiatowemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu [...], dalej jako PPIS, podejrzenie zachorowania na chorobę zawodową...

II SA/Go 102/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi S.P. pozostawała...
Inspektora Sanitarnego ( dalej jako: PPIS ) z dnia [...] września 2016 roku w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej tj. zatrucia ostrego...

II SA/Go 810/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej I. oddala skargę, II. przyznaje od Skarbu...
2016 r., Nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia u D.S. choroby zawodowej - choroby opłucnej lub osierdzia wywołanej pyłem azbestu: rozlegle zgrubienia opłucnej...

II SA/Go 271/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-08

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu...
w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej wydały swe rozstrzygnięcia, przyjmując za ich podstawę kartę oceny narażenia zawodowego oraz orzeczenia lekarskie I i II...

II SA/Go 103/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej...
Sanitarnego z dnia [...] września 2016 roku w przedmiocie stwierdzenia braku podstaw do stwierdzenia u w/w choroby zawodowej: przewlekłe choroby narządu ruchu spowodowane...

II SA/Go 560/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nr [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. o braku podstaw do stwierdzenia u A.D. choroby zawodowej., Z zebranego przez organy...

II SA/Go 558/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-11

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Zawodowych zgłosił podejrzenie choroby zawodowej (obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego, spowodowanego hałasem ) wskazując, iż podejrzenie schorzenia zawodowego...

II SA/Go 197/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-09-04

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. W dniu...
4 stycznia 2011 r. E.U. osobiście zgłosił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu podejrzenie choroby zawodowej - zespół cieśni nadgarstka. Zgłoszenie...

II SA/Go 937/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-25

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Nr [...] z dnia [...] października...
do stwierdzenia u M.A. choroby zawodowej - pylicy krzemowej wymienionej pod poz. 3.1 w wykazie chorób zawodowych - stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30...

II SA/Go 214/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-01

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Przedmiotem skargi jest decyzja z [...] lutego 2011 r...
Inspektora Sanitarnego (zwanego dalej: PPIS) z [...] listopada 2010 r., nr I, znak: [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - zespołu wibracyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   42