Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Gd 892/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-03-18

z dnia 19 czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Państwowego Powiatowego...
. choroby zawodowej, przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat - niedowładu mięśni wewnętrznych krtani...

III SA/Gd 146/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-06

Inspektora Sanitarnego z dnia 8 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 8 grudnia 2014 r. (nr [...]) [...] Państwowy...
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej uszkodzenia słuchu wywołanego działaniem hałasu u H. S., Rozstrzygnięcie zostało wydane w następujących okolicznościach...

III SA/Gd 723/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-05

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 23 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia 23 lipca 2015 r. znak...
pierwszej instancji nie stwierdził u M. C. choroby zawodowej wymienionej w 22 wykazu chorób zawodowych określonego w przepisach w sprawie chorób zawodowych wydanych...

III SA/Gd 5/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-07

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...
Sanitarny [...] na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 ze zm.) odmówił...

III SA/Gd 170/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-21

odpowiedzialnością [...] na decyzję Inspektora Sanitarnego z dnia 12 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia 12 stycznia 2018 r...
: Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1367...

III SA/Gd 802/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-03-01

Sanitarnego [...] z dnia 20 października 2005 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 20 października 2005 r. Państwowy...
.), art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawie...

III SA/Gd 244/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-05-23

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 4 lutego 2019 r...
. - dalej jako: 'p.i.s.') - stwierdził u J. K. chorobę zawodową - przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie...

III SA/Gd 730/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-07

Sanitarnego z dnia 9 października 2012 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 9 października 2012 r. (nr [[...]]) Państwowy...
braku stwierdzenia u skarżącej - K. R. choroby zawodowej: 'przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie...

III SA/Gd 730/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-05-24

r. na rozprawie sprawy ze skargi H.S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] z dnia 20 października 2005r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1...
z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 65, poz. 294 ze zm.) odmówił stwierdzenia u skarżącego H. S. choroby zawodowej w postaci uszkodzenia...

III SA/Gd 61/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-31

Inspektora Sanitarnego z dnia 5 grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie choroby zawodowej 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
administracyjnego w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej u H. K., Uzasadniając rozstrzygnięcie organ wyjaśnił, że w dniu 28 czerwca 2011 r. do Państwowego Powiatowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100