Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Bk 783/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-12

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Skarga została...
do stwierdzenia choroby zawodowej u J. S. - narządu głosu, spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat, pod postacią guzków głosowych twardych...

II SA/Bk 599/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-19

ze skargi M. G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., Stan...

II SA/Bk 402/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-10-25

Mleczarskiej 'M.' w G. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] kwietnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Z. z dnia [...].03.2011 r. nr [...] o stwierdzeniu u T. G. choroby zawodowej - alergicznego kontaktowego...

II SA/Bk 451/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-11-07

Doprecyzowanie w nowym rozporządzeniu w sprawie chorób zawodowych przesłanki uznania danego schorzenia za chorobę zawodową stanowi nowy element prawotwórczy tj. element...
rozpatrywanych pod rządami poprzedniego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych i spraw rozpatrywanych przy zastosowaniu nowego rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych...

II SA/Bk 8/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-04-01

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] listopada 2009 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Zaskarżoną decyzją Państwowego...
[...] lutego 2009 r. nr [...] [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u T. K. choroby zawodowej - przewlekłej choroby układu ruchu wywołanej sposobem wykonywania...

II SA/Bk 155/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-07-02

. na decyzję P. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Państwowy...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. (dalej: 'PPIS') wydał dnia 13 listopada 2019 r. decyzję nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej u J.M. tj. przewlekłej...

II SA/Bk 252/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-06-09

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej 1. uchyla...
., W dniu 22 czerwca 2009 r. B. S. został skierowany z Poradni Foniatrycznej Uniwersytetu Szpitala Klinicznego w Białymstoku do Poradni Chorób Zawodowych Podlaskiego...

II SA/Bk 796/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę.- Zaskarżoną decyzją Państwowego...
2009 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u T. K. choroby zawodowej - przewlekłej choroby obwodowego układu nerwowego wywołanej sposobem wykonywania pracy...

II SA/Bk 795/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę.- Zaskarżoną decyzją Państwowego...
r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u T. K. choroby zawodowej - zespołu wibracyjnego postaci mieszanej: naczyniowo - nerwowej i kostno - stawowej...

II SA/Bk 797/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-30

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę.- Zaskarżoną decyzją Państwowego...
2009 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia u T. K. choroby zawodowej - obustronnego trwałego ubytku słuchu typu ślimakowego spowodowanego hałasem...
1   Następne >   +2   +5   +10   49