Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

III SA/Łd 814/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-10-23

października 2013 roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla...
zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. Nr 132, poz. 1121), uchylił w całości decyzję nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] znak...

III SA/Łd 162/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-03-20

roku sprawy ze skargi S. F. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
w Ł. decyzją z dnia 4 czerwca 2008 r. nr [...], na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych...

III SA/Łd 512/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-09

ze skargi [...] Spółki jawnej z siedzibą w Ł. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej...
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia u E.K. choroby zawodowej obwodowego układu nerwowego wywołaną sposobem...

III SA/Łd 348/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-07

roku sprawy ze skargi A. J. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...]; znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej 1...
do stwierdzenia choroby zawodowej - następstw przewlekłego zatrucia wynikającego z kontaktu z substancjami chemicznymi, nr [...] o braku podstaw do stwierdzenia choroby...

III SA/Łd 481/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-10-28

. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją...
2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367) oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - po analizie zgromadzonej...

III SA/Łd 851/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2005-01-06

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia [...] Nr [...] Państwowy Powiatowy Inspektor...
z późn. zm.), nie stwierdził u Z.N. choroby zawodowej pod postacią zespołu wibracyjnego postaci nerwowo-naczyniowej, wymienionej w poz. 22.1 wykazu chorób zawodowych...

III SA/Łd 272/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-10-17

Sanitarnej ( tj. Dz.U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych ( Dz.U. z 1985 r., Nr 65...
, poz. 294 ze zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach...

III SA/Łd 50/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-09-27

- sprawy ze skargi K. M. - C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] Nr [...], znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę...
Sanitarnego w P. z dnia [...] Nr [...] , znak [...] , orzekającą o odmowie stwierdzenia u K. M.-C. choroby zawodowej narządu głosu, związanej z nadmiernym wysiłkiem głosowym...

III SA/Łd 599/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-08-31

roku sprawy ze skargi C.W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej uchyla...
chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1367) oraz art. 138 § 1 pkt 1 K.p.a., utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w P. z dnia...

III SA/Łd 312/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-05-18

roku sprawy ze skargi B.Ś. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej oddala...
. 1412, ze zm.), art. 2351 i art. 2352 k.p., rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1367...
1   Następne >   +2   +5   +10   100