Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2072/11 - Wyrok NSA z 2011-12-29

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
[...] orzekającą o braku podstaw do stwierdzenia u skarżącego choroby zawodowej narządu słuchu wymienionej w poz. 21 wykazu chorób zawodowych określonych w rozporządzeniu...

II OSK 1624/16 - Wyrok NSA z 2018-05-24

Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego w sprawie choroby zawodowej., Powyższy wyrok został...
jako PPINS w J.) podejrzenie choroby zawodowej - przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (poz. 15 wykazu chorób...

II OSK 1845/16 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2016 r...
[...] grudnia 2015 r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Opisując stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd I instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] sierpnia...

II OSK 2400/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem...
Inspektora Sanitarnego z dnia [...] listopada 2011r., nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy...

II OSK 958/14 - Wyrok NSA z 2015-12-11

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] maja 2013 r. znak [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn...
[...] maja 2013 r. Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przytoczył następujące okoliczności faktyczne i prawne., Decyzją z dnia...

II OSK 2718/11 - Wyrok NSA z 2012-04-03

Sanitarnego w Katowicach z dnia [...] maja 2010 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 1 sierpnia 2011 r., sygn. akt IV SA/Gl...
2010 r. w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok ten zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Decyzją z dnia [...] kwietnia 2004 r. Państwowy...

II OSK 173/16 - Wyrok NSA z 2017-09-28

choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2015r., sygn. akt IV SA/Gl 17/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Fabryki B. S.A....
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), stwierdził u B. K. chorobę zawodową - przewlekłą chorobę obwodowego układu nerwowego wywołaną sposobem...

II OSK 2305/15 - Wyrok NSA z 2017-05-12

Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną II OSK...
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej, oddalił skargę., Powyższe rozstrzygnięcie...

II OSK 2698/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

2018 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 27 lutego 2019 r., sygn. akt III SA/Kr...
choroby zawodowej., Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Skarżąca w latach 1961 - 2015 zatrudniona była na stanowisku...

II OSK 1444/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

W. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 czerwca 2013 r. nr ... w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z 13 lutego 2014 r., sygn...
. w przedmiocie choroby zawodowej., Wyrok został wydany w następującym stanie sprawy:, Decyzją z ... marca 2010 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w T. uznał brak...
1   Następne >   +2   +5   +10   100