Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 1178/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-05-14

Nie każda choroba z punktu widzenia lekarskiego może być uznana za chorobę zawodową nawet jeśli cierpi na nią osoba, która była narażona na działanie czynników...
w K. z dnia 3 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie choroby zawodowej - oddala skargę. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w K. decyzją z dnia 4 czerwca 1998 r. na podstawie...

II SA/Po 61/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-10-29

Chorobą zawodową jest choroba objęta wykazem chorób zawodowych, spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, stwierdzona...
. uznając, że nie ma podstaw do stwierdzenia u Ewy S. choroby zawodowej - wirusowego zapalenia wątroby typu C., W uzasadnieniu przytoczył stanowisko organu I instancji...

SA/Po 1391/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-12-30

uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej (...).