Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 1662/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-04-26

Orzeczenie stwierdzające u pracownika chorobę zawodową nie jest wystarczającą podstawą do przeniesienia mianowanego urzędnika państwowego na inne stanowisko w trybie art...
sanitarnego w L. z 10 lutego 1999 r. stwierdzającą u Ewy M. chorobę zawodową w postaci 'przewlekłego zapalenia pochewek ściągnistych prostownika krótkiego oraz odwodziciela...

SA/Lu 663/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1992-10-28

uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego (...).

II SA/Lu 1205/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-12-02

Sprawa ze skargi Sejmiku Województwa L. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. z dnia 5 października 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia częściowej nieważności uchwały Nr XII/139/99 Sejmiku Województwa L. z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Rady L. Regionalnej Kasy Chorych - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i zasądza od Wojewody L. na rzecz Sejmiku Województwa L. 200 /dwieście/ zł kosztów postępowania.