Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Kr 72/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-16

Dla stwierdzenia u pracownika choroby zawodowej nie ma znaczenia fakt, iż był on zatrudniony przy innej pracy niż określona w umowie o pracę. Decyzją Państwowego...
nr 90 poz. 575/, par. 1 i par. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./ oraz art. 104 Kpa...

SA/Kr 1317/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1992-11-12

. W uzasadnieniu decyzji Wojewoda P-ki stwierdził, że Marta B. jest najemczynią mieszkania zakładowego, które jest zawilgocone, a wnioskodawczyni cierpi na chorobę zawodową...

SA/Kr 3175/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-12

Samochodowych Stan Nowy Jork w dniu 16.7.1992 r. Samochód ten nie służył więc Stanisławowi K. podczas jego stałego pobytu za granicą do użytku osobistego, domowego, zawodowego...
tego samochodu. Po kupnie używał samochodu na podstawie dokumentu przeglądu technicznego tego samochodu wystawionego na poprzedniego właściciela. W związku z chorobą, jaka...

II SA/Kr 107/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-17

mu zwrotnej pożyczki w wysokości 15.800 zł, którą zwrócił 16 lutego 1981 r., W 1981 r. z uwagi na trudności finansowe spowodowane chorobą zrzekł się Kwatery stałej...
dziedziny życia reglamentacji prawnej., Na podstawie par. 10 uchwały nr 154 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie pomocy państwa dla żołnierzy zawodowych...

SA/Kr 529/85 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1985-06-25

w świetle całokształtu jego sytuacji życiowej, a zwłaszcza stosunków zawodowych i rodzinnych oraz sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego, przy czym całodniowe...
z opieki związanej z chorobami. W tym kontekście oceniając zachowanie najemcy, należy przyjąć, iż w dniu wydania zaskarżonej decyzji brak było podstaw do stwierdzenia...