Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ł 1740/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-07-05

Jednostka organizacyjna służby zdrowia ustawowo zobowiązana do przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego służącego rozpoznaniu choroby zawodowej...
. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych /Dz.U. nr 65 poz. 294 ze zm./, nie uznał schorzeń Romana K. za chorobę...

SA/Ł 1892/94 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1994-11-04

zawodowych wykonywanych przez wszystkich lekarzy weterynarii, określonego w art. 1 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach...

SA/Ł 2447/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-08-22

to z obowiązków o charakterze socjalnym, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony i przeciwdziałania chorobom zawodowym, okresowych badań lekarskich związanych z danym...

II SA/Łd 822/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-05-14

Sprawa ze skargi Zarządu Województwa Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. z dnia 30 kwietnia 1999 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności Uchwały Zarządu Województwa Ł. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze (...).

II SA/Łd 1115/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-11-03

Sprawa ze skargi Zarządu Województwa Ł. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. z 21 czerwca 1999 r. (...) w przedmiocie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Medycyny Pracy w S. - uchyla rozstrzygnięcie nadzorcze; (...).

I SA/Łd 1532/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-11-19

chorób płuc, w którym stwierdzono, że syn skarżących (...) jest leczony z powodu astmy oskrzelowej zewnątrzpochodnej z silną alergizacją powodowaną roztoczem kurzu domowego...
r. były przepisy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 46 poz. 201 ze zm./, jednak dotyczyły...

II SA/Łd 1926/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-05-22

nieruchomości rolnej określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Stanisław L. nie okazał świadectwa ukończenia odpowiedniej szkoły rolniczej, kursu doskonalenia zawodowego...
. 160 par. 1 pkt 1 Kc. Jednak utraty kwalifikacji wymaganych od następcy nie powodowała tylko przerwa w pracy spowodowana obiektywnymi okolicznościami - chorobą, służbą...